De politie geluidsmeting

Alles over keuren en het kenteken.
FaqMod

De politie geluidsmeting

Bericht door FaqMod » 18 jan 2007 13:37

Vandaag heb ik met collega overlegd of hetgeen ik inmiddels heb gepubiceerd heb op het HVN messageboard legaal was.
Ik mag dit doen en daarom het volgende: 4 metingen geluid
De nieuwe richtlijnen bij geluidsmeting, indien je wordt verzocht je eraan te onderwerpen:
1ste meting, eerst dient het omgevingsgeluid te worden gemeten.
Meting geluid voertuig onbelast ..vol vermogen echter een zeer kort moment waardoor de machine geen schade ondervindt.(je mag vragen of men schriftelijk kan aantonen hoe lang dit is, beleeft natuurlijk)
De beambte dient een meetlat te kunnen tonen van 1,20 mtr (je kunt er altijd om vragen (wel beleefd natuurlijk)

2de meting, hoek 60graden.afstand 1.20 schuin achter de machine.

3de meting, hoek 45 graden, afstand 1,20 mtr schuin voor machine of andere zijde machine.

4de meting, laatste meting dient plaats te vinden op een grotere afstand van de machine.

Al de 4 de metingen worden bijelkaar geteld en door 4 gedeeld,dan heb het juiste aantal decibellen.

Is de machine omringd door muren e.d. kan je bezwaar maken tegen de geluidsmeting vanwege de weerkaatsing.

kontrole framenummer e.d.

Hoofd Scooterteam Nederland is niet altijd op de hoogte van de juistheid en belt soms met een collega van mij. Deze persoon refereert dan aan mijn kennis op dit gebied en zodoende wordt een machine waarvan het framenummer niet horizontaal dan wel schots en scheef (o.a. C50) staat ingeslagen niet in beslaggenomen.

Als het duidelijk is dat de machine foute onderdelen heeft dan wel zwaar is opgevoerd of een vals framenummer heeft kan deze voor verder onderzoek in beslag worden genomen.

Ook hieraan zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

1.De machine dient te worden geschouwd door de eigenaar net als de beambte.

2.Alle beschadigingen dienen op een formulier te worden genoteerd, zodat er later geen aanspraak op schadevergoeding kan plaatsvinden.

3.Er dient een waarde van de machine te worden bepaald en te worden genoteerd. (slim is altijd een kleine camera mee te nemen als bewijs)

4. De kontrole van de machine dienst binnen 24 uur plaats te vinden dan wel tenminste binnen 8 werkdagen.

5. Het opgemaakte procesverbaal dient in copie aan de geverbaliseerde te worden overhandigd en tevens een bewijs van,tijdelijke, overdracht van de machine.

Pas nadat de machine technisch is onderzocht kan een bekeuring worden uitgeschreven.
Mochten er dan nog niet betaalde bekeuringen openstaan, auto/motor/fiets/voetganger ed., dan dienen deze direkt te worden betaalt anders wordt het voertuig net zo lang gegijzeld totdat er betaald is
Het je een motor-autorijbewijs dan kan rekenen op een aantal strafpunten.
In het ergste geval raak je je rijbewijs kwijt!

Probeer uit bovenstaande je voordeel te halen, de controles zullen steeds intenciever worden (op last van de verkeersminister)

Plaats reactie