Keuringsvragen (lees eerst de openingspost!!!)

Hier kun je praten over je honda.
René
Admin
Berichten: 1817
Lid geworden op: 15 jan 2007 14:01
Bezit: Little Cub, Chaly, CB350F
Locatie: Utrecht / Veghel

Keuringsvragen (lees eerst de openingspost!!!)

Bericht door René »

Geupdate 17-03-15
Dit beantwoord het meeste van je vragen:
Patrick Scherer schreef:Keuren per 1 mei 2009

Sinds 1 mei 2009 is een nieuwe ‘Regeling voertuigen’ van kracht. De regeling heeft twee doelen: het voldoen aan nieuwe Europese regelgeving en het vereenvoudigen en moderniseren van de bestaande nationale regelgeving. Per 1 mei 2009 zijn daarmee het oude Voertuigreglement en de daarbij behorende ministeriële regelingen komen te vervallen.

Voor toekomstige brom- en motorfietskeuringen heeft deze regeling gevolgen. Er zijn enkele wijzigingen in de procedures rond type- en individuele goedkeuringen. Omdat hier nog veel onduidelijkheid over bestond, hebben Niek Oor en ondergetekende een bezoek gebracht aan het RDW keuringsstation te Arnhem. Hier hebben we gesproken met het hoofd van de vestiging dhr. H. Kingma en Technisch medewerker dhr. H. Jansen. Eerst zullen we het keuren van bromfietsen behandelen, daarna komen de motorfietsen aan bod.

Onderstaande info is verouderd. Zie de FAQ voor betere info. Wat van belang is:
- Technische staat en voertuigeisen;
- Verkoopverklaring (getekend door verkoper);
- type rijdt in een EU land;
- idee van bouwjaar;
- specs.

Laatste 2 worden zelfs vaak door de RDW zelf bepaald, maar het wordt gewaardeerd als je alle documentatie bij elkaar hebt gezocht en in een mapje gedaan hebt.

Verder: papieren maken de keuring eenvoudiger en goedkoper, maar nodig zijn ze niet. De brommer moet als type of vergelijkbaar type in een EU land zijn ingevoerd. Dat moet je soms aan kunnen tonen bij exoten die de RDW niet kent. Een SS of C (dax, chaly, CD, CB XL, Monkey) kennen ze gewoon.


Bromfiets
De RDW vermeldt op zijn site het volgende: " Voor een bromfiets die al eerder in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of de Europese Vrijhandels Associatie (EVA) geregistreerd is geweest, kunt u een Nederlands kentekenbewijs krijgen. De eerdere registratie van de brommer moet u aantonen met het kentekenbewijs uit het land waar het voertuig vandaan komt. Als er bijzondere voorwaarden op het kentekenbewijs staan of de constructie van het voertuig is gewijzigd, dan zijn er mogelijk aanvullende beoordelingen nodig, voordat de RDW een kentekenbewijs afgeeft."

Toelating NL typegoedgekeurde bromfiets, geregistreerd voor 01-01-1998.
Bromfietsen voor de Nederlandse markt zijn meestal voorzien NL-typegoedkeuring, de RDW heeft op basis daarvan alle benodigde technische gegevens van deze bromfietsen. Wel moet je zelf het bouwjaar aantonen.
Toelatingimport bromfiets, geregi-streerd voor 01-01-1998.
Voor het keuren van een geïmporteerde bromfiets wordt het een stuk gemakkelijker als het buitenlandse kentekenbewijs aanwezig is. De gegevens van het buitenlandse document worden gecontroleerd of deze overeen komen met de bromfiets. Enkele voorbeelden van niet geaccepteerde buitenlandse documenten zijn: Een Duitse Betriebserlaubnis, Belgische GVA en Franse carte gris. Dit zijn geen kèntekenbewijzen, maar zoge-naamde inschrijvingsbewijzen. Een Engelse V5 zou wel kunnen, mits de juiste voertuigcode voor een bromfiets vermeld staat.

Als er geen buitenlands document aanwezig is, moet de eigenaar zelf voor technische- en bouwjaar gegevens zorgen. Zo kan je proberen de Honda importeur in het vermoedelijke land van herkomst aan te schrijven. Op http://www.hondavereniging.nl, tabje “artikelen”, map "keuren en kentekens" vind je enkele standaard brieven.

Technische gegevens uit een instructieboekje, werkplaatshandboeken of folders leveren over het algemeen voldoende informatie op. Het vaststellen van het bouwjaar kan met een betrouwbare lijst met framenummers met daarbij horende bouwjaren of een verklaring van de fabrikant of zijn gemachtigde importeur. Ook staat er op het GVA, Betriebserlaubnis en carte gris meestal een datum eerste toelating. Daarnaast kan ook andere betrouwbare aanvullende informatie gebruikt worden. Een kopie van de bromfietsencyclopedie alleen wordt niet geaccepteerd, is alleen handig als aanvullende informatie. Hoe meer info je meeneemt, de groter de kans op een kenteken.

Bovenstaande info is verouderd. Bouwjaar moet je ongeveer kunnen aantonen. Een printje van dit forum is genoeg. Bromfietsencyclopedie en honda ID guide zijn prima. Zie de FAQ voor betere info.

Het framenummer moet bij de keuring goed leesbaar zijn en fabrieksmatig zijn aangebracht. Eigenhandige aanpassingen zijn niet toegestaan. Ga dus niet veranderingen in het framenummer aanbrengen. Dit kan namelijk de afgifte van een Nederlands kentekenbewijs sterk vertragen of zelfs helemaal onmogelijk maken. Bij niet-fabrieksmatige aangebrachte framenummers wordt namelijk eerst een onderzoek uitgevoerd door de Technische recherche van de politie om de juiste identiteit vast te stellen. Indien dit niet mogelijk is, wordt er geen kentekenbewijs afgegeven.

Permanente eisen
De basis voor de technische keuring voor bromfietsen, in gebruik genomen voor 01-01-1998, zijn de permanente eisen, inclusief de snelheidsmeting en geluidsmeting. Deze eisen zijn te vinden door op de website http://overheid-op.sdu.nl/ te zoeken op "regeling voertuigen". Hier wordt je niet blij van, het is een bijna 400 pagina's tellend document. Waar het in het kort op neer komt is: je moet gewoon je brommer goed voor elkaar hebben. Niet harder als 45km/u, degelijke remmen, werkende verlichting, geen speling op balhoofd, wielen en achterbrug, geen lekkende uitlaat enz. enz. enz. In dat opzicht is er weinig veranderd in vergelijking met de oude situatie. Het voordeel van de wijziging per 1 mei is, dat de eis van een verplichte typegoedkeuring is verschoven van 1-1- 1974 naar de datum van 1-1-1998.

We zullen nu enkele situaties beschrijven die het meeste bij onze Honda's voor zullen komen.

Situatie 1: Brommer met NL-typegoedkeuring (bijv. NL aangevuld met 4 cijfers )
Hierbij geldt ook dat het heel erg helpt wanneer je het bouwjaar van je brommer kunt aantonen (voor 1-1-1998). Lukt dit niet, neem dan zoveel mogelijk aanvullende informatie mee.

Bovenstaande info is verouderd. Verkoopverklaring en idee van het bouwjaar is genoeg. Specs zijn gewenst. Zie de FAQ voor betere info.

Situatie 2: Buitenlandse brommer met registratieformulier (bijv. Dax met Betriebserlaubnis).
Wanneer het bouwjaar of datum eerste toelating voor 1-1-1998 is en dit duidelijk op het formulier staat, zou hij een kenteken moeten krijgen. Hier bij moet hij uiteraard voldoen aan de permanente eisen. Het maakt dus niet uit of de het een brommer binnen of buiten de EU is.

Situatie 3: Buitenlandse brommer met registratieformulier met hogere constructiesnelheid dan 45km/u vermeld.
Dit is niet erg, mits hij maar aan de permanente eisen voldoet. Je moet hem 45km/u laten lopen op de snelheidstestbank van de RDW. Dit kan bijvoorbeeld door een kleinere carburateur en/of een verlatend vliegwiel te monteren.

Situatie 4: Brommer buiten de EU met registratieformulier in een onleesbare taal ( bijv. Japanse Cub met Japanse papieren).
Hierbij geldt dat je de papieren moet laten vertalen door een erkend vertalingbureau. Komt hieruit het bouwjaar naar voren, dan geldt hetzelfde als situatie 2.

Bovenstaande info is verouderd. Papieren bij je brommer is goedkoper keuren, maar zonder is ook geen punt zolang je maar een verkoopverklaring hebt en het bouwjaar kunt aangeven. Zie de FAQ voor betere info.

Situatie 5: Ik heb een frame zonder papieren.
Probeer papieren bij je brommer te krijgen zoals eerder vermeld. Lukt dit niet , probeer dan het bouwjaar op een andere manier te achterhalen. Lukt dit ook niet, dan moet je een strengere individuele keuring ondergaan waarbij de RDW een Individueel Goedkeurings Certificaat kan afgeven. Hierover is nog weinig bekend en kan geen nog duidelijke informatie over gegeven worden.

Bovenstaande info is verouderd. Papieren zijn niet nodig. Zie de FAQ voor betere info.

Situatie 6: Ik wil mijn brommer omkeuren tot snorfiets (bijv. Novio).
Dit is in principe mogelijk, mits hij voor 1-1-1998 is en aan de permanente eisen van een snorfiets voldoet. Hierover durft het RDW nog geen duidelijke uitspraak over te doen omdat het daar ook nog niet goed bekend is. Er moet namelijk ook rekening gehouden worden met de opvoerwet waaraan voldaan moet worden: "Zelfbalancerende bromfietsen mogen niet zijn voorzien van een voorziening met het kennelijke
doel de controle op de maximum constructiesnelheid te bemoeilijken of te beïnvloeden." (permanente eisen, pagina 268, Annex 2, behorende bij bijlage IV, artikel 6)

Situatie 7: Motorframe met brommerblok (bijv. ST70 met ST50 blok).
Naast papieren van het frame waarin staat dat hij van voor 1-1-1998 is, moeten er technische specificaties van het blok overhandigd worden. Hoeveel informatie voldoende is, durven we niet te zeggen en kunnen we geen harde uitspraken over doen. Print de manual van de CD/C50 uit. Die geeft het vermogen van een 50cc met verlatend vliegwiel.

Situatie 5, 6 en 7 zijn uitzonderlijke en moeilijk te beoordelen situaties. Raadzaam is om in jouw situatie zoveel mogelijk informatie te verzamelen en daarmee naar een RDW keuringsstation te gaan en daar te vragen of dit voldoende is.

Motorfiets
Voor het keuren van een motorfiets geldt in grote lijnen dezelfde regels als voor een brommer. Wanneer je een geldig kentekenbewijs kan overhandigen (bijvoorbeeld V5), is het alleen een kwestie van nummers noteren. In de praktijk zijn deze niet vaak aanwezig bij een te keuren fiets, dus wordt het alsnog een technische keuring.

Toelatingseisen motorfiets
Voor de keuring moet je altijd het bouwjaar EN land van herkomst kunnen aantonen. In het verleden kon je alleen een tweewieler tot motorfiets keuren wanneer je kon aantonen dat hij van voor 25-11-1975 was. Deze datum is opgeschoven naar 1-1-1998. Tevens maakt het niet meer uit of deze binnen of buiten de EU afkomstig is, dit biedt perspectieven voor mensen die nog een fiets van na 1975 met papieren hebben staan.

Bovenstaande info is verouderd. Het type (en zelfs een vergelijkbaar type) moet in een Europees land bekend en goedgekeurd zijn. Waar het precies vandaan komt is niet interessant. Het bouwjaar hoeft niet bewezen, maar aannemelijk gemaakt te worden. Zie de FAQ voor betere info.

Verder spreekt het weer voor zich dat de motor aan de permanente eisen moet voldoen gesteld voor dat bouwjaar zoals NL of E-keur in de koplamp, goedgekeurde achterreflector, groot en dimlicht, achterlicht, kentekenplaatverlichting en banden met E-keur. Het oude voertuigreglement vindt je terug op http://www.tdekkers.nl, tab "voertuigreglement", hoofdstuk 5. Let op, deze is komen te vervallen sinds 1 mei en is vervangen door "regeling voertuigen". Desalniettemin is het een aardige richtlijn waar je motor aan moet voldoen.

Bovenstaande info is verouderd. Keurmerken worden niet gevraagd. Het dimlichtbeeld moet wel kloppen en er moet een reflector of los aanwezig zijn, of in het achterlicht zitten. Kentekenplaatverlichting moet werken. Banden mogen niet te droog zijn en voldoende profiel hebben. Zie de FAQ voor betere info.

Wanneer je constructiewijzigingen doorvoert (zoals meer cc's monteren dan op de papieren staat of de wielbasis wijzigen), wordt dit meegenomen in de keuring en komt dit op je papieren te staan. Hierbij moet je wel technische specificaties over van de wijzigingen overhandigen. Er is in echter een praktijkgeval geweest waarbij het toegenomen vermogen geschat werd, wellicht veranderd dit nog in de toekomst.

Conclusie
Zorg dat je kunt aantonen dat je brommer van voor 1-1-1998 is en dat hij voldoet aan de permanente eisen, dan is het niet moeilijk om een kenteken te verkrijgen. Voor een motor moet je nog steeds het land van herkomst kunnen aantonen. Heb je twijfel of je voldoende informatie hebt om een kenteken te verkrijgen, ga dan hiermee naar een RDW keuringsstation en vraag daar verder.

De hiergenoemde informatie is voorbehouden van wijzigingen die in de toekomst kunnen plaatsvinden. Hoewel de grote lijnen behouden blijven, kunnen er kleine verschillen optreden. Over 3 maanden zullen we kijken of er veranderingen opgetreden zijn.

Bij deze wil ik de heren Kingma en Jansen van het keuringsstation RDW Arnhem bedanken voor hun tijd en moeite om onze vragen te beantwoordden en dit artikel goed te keuren.
Voor hoe je een verkoopverklaring opstelt, zie: http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=14&t=21124

Voor de permanente voertuigeisen bromfiets, zie: http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=14&t=21295

Voor de permanente voertuigeneisen motorfiets, zie: http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=14&t=22773

Voor een snel overzicht voor verlichting en spiegels brommers en motoren: http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=55&t=23068

Voor een brommerkeuring: http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=55&t=20736

Voor een brommer naar motor keuring: http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=55&t=22919

René
Admin
Berichten: 1817
Lid geworden op: 15 jan 2007 14:01
Bezit: Little Cub, Chaly, CB350F
Locatie: Utrecht / Veghel

Re: Keuringsvragen (lees eerst de openingspost!!!)

Bericht door René »

Zou ik mijn SL kunnen keuren met 125cc eronder?

NIX
chaly addict
Berichten: 17639
Lid geworden op: 27 jan 2007 21:21
Bezit: Een hamer
Locatie: Milsbeek

Re: Keuringsvragen (lees eerst de openingspost!!!)

Bericht door NIX »

Ik zou zeggen van niet, maar ik weet van mensen dat ze bijvoorbeeld hun tjallie met 140cc op kenteken hebben staan.
Kijk eerst even in de FAQ.

Gebruikersavatar
gerbrandicus
Astrealover
Berichten: 1899
Lid geworden op: 27 jan 2007 21:18
Locatie: Gorinchem

Re: Keuringsvragen (lees eerst de openingspost!!!)

Bericht door gerbrandicus »

Onze trommeltjes zitten ook in de SL125, een aantal CB125 modellen, de CT125 trail, XL125 en nog meer 125cc modellen, dus waarom niet?

NIX
chaly addict
Berichten: 17639
Lid geworden op: 27 jan 2007 21:21
Bezit: Een hamer
Locatie: Milsbeek

Re: Keuringsvragen (lees eerst de openingspost!!!)

Bericht door NIX »

De framepjes niet, volgens mij.
Kijk eerst even in de FAQ.

René
Admin
Berichten: 1817
Lid geworden op: 15 jan 2007 14:01
Bezit: Little Cub, Chaly, CB350F
Locatie: Utrecht / Veghel

Re: Keuringsvragen (lees eerst de openingspost!!!)

Bericht door René »

Om het bouwjaar aan te tonen van mijn SL kan ik de Honda identification guide gebruiken. Zouden kopietjes daarvan voldoende zijn of zou ik echt het boek mee moeten nemen? Ik weet niet of ze kopietjes of andere zelf uitgeprinte dingen accepteren als bewijs.

butt head
moppersmurf
Berichten: 8651
Lid geworden op: 28 jan 2007 21:51
Bezit: honda ss50z
honda c100 (motor)
honda cd65
honda zb50
honda monkey R
honda e300
honda cb550
bami bal.
alfa spider (3.0 12v > 3.0 24v)
alfa 33 (blijft gewoon leuk)
Locatie: terborg gelderland

Re: Keuringsvragen (lees eerst de openingspost!!!)

Bericht door butt head »

René schreef:Om het bouwjaar aan te tonen van mijn SL kan ik de Honda identification guide gebruiken. Zouden kopietjes daarvan voldoende zijn of zou ik echt het boek mee moeten nemen? Ik weet niet of ze kopietjes of andere zelf uitgeprinte dingen accepteren als bewijs.

volgens mij had de hvn zoon boek te leen voor leden.
anders kan je misschien wel bij een lid zoon boek lenen voor het keuren.
ik praat niet alleen maar poep


bami = bami. troep = troep.

René
Admin
Berichten: 1817
Lid geworden op: 15 jan 2007 14:01
Bezit: Little Cub, Chaly, CB350F
Locatie: Utrecht / Veghel

Re: Keuringsvragen (lees eerst de openingspost!!!)

Bericht door René »

Zo'n boek lenen is het probleem niet. Maar ik moet er het halve land voor afrijden. Dus als het met kopietjes kan, is dat wel zo makkelijk.

NIX
chaly addict
Berichten: 17639
Lid geworden op: 27 jan 2007 21:21
Bezit: Een hamer
Locatie: Milsbeek

Re: Keuringsvragen (lees eerst de openingspost!!!)

Bericht door NIX »

Met kopieen en prints zijn ze ook blij.
Kijk eerst even in de FAQ.

Gebruikersavatar
gerbrandicus
Astrealover
Berichten: 1899
Lid geworden op: 27 jan 2007 21:18
Locatie: Gorinchem

Re: Keuringsvragen (lees eerst de openingspost!!!)

Bericht door gerbrandicus »

Ik heb ook zo'n boek te leen, weet niet of dat al iets dichterbij is voor je, denk het niet. Maar een kopie zou prima moeten zijn lijkt me. Al helemaal als je nog het orgi ID tag op het balhoofd hebt. Daar staat bouwmaand + jaar op.

René
Admin
Berichten: 1817
Lid geworden op: 15 jan 2007 14:01
Bezit: Little Cub, Chaly, CB350F
Locatie: Utrecht / Veghel

Re: Keuringsvragen (lees eerst de openingspost!!!)

Bericht door René »

Volgens mij heb ik er nog wel zo'n plaatje opzitten. Morgen ff kijken.

Edo
slagschroevendraaier elite
Berichten: 2604
Lid geworden op: 14 feb 2008 16:20
Bezit: Honda CB750 '77
Locatie: Leimuiden

Re: Keuringsvragen (lees eerst de openingspost!!!)

Bericht door Edo »

Oeh, ik zie nu dat er zelfs een speciaal topic voor is;
Edo schreef:Ik heb een monkey koplamp met van die px##d fittingen.

Plaatje als voorbeeld (4taktwinkel.nl);

Afbeelding

.. inclusief nieuw lampje (20W). Echter heeft deze dimlicht draad geen afschermkapje... Dan kan dat bij de motorkeuring zeker niet door de lichtbeeldtester?

zjoerd
Frequent 4T-MSB visitor
Berichten: 34
Lid geworden op: 08 jul 2007 11:03
Locatie: Assen

Re: Keuringsvragen (lees eerst de openingspost!!!)

Bericht door zjoerd »

hoe kan ik het bouwjaar aantonen van mijn ss50 met NL type goedkeur?

Gebruikersavatar
nielspbr
Mr Kockengen
Berichten: 14284
Lid geworden op: 02 mar 2009 17:50
Bezit: Een apenfamilie en een bamibal.
Locatie: Kockengen

Re: Keuringsvragen (lees eerst de openingspost!!!)

Bericht door nielspbr »

zjoerd schreef:hoe kan ik het bouwjaar aantonen van mijn ss50 met NL type goedkeur?
Kijk eerst hier maar eens tussen http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=38&t=15171

zjoerd
Frequent 4T-MSB visitor
Berichten: 34
Lid geworden op: 08 jul 2007 11:03
Locatie: Assen

Re: Keuringsvragen (lees eerst de openingspost!!!)

Bericht door zjoerd »

nielspbr schreef:
zjoerd schreef:hoe kan ik het bouwjaar aantonen van mijn ss50 met NL type goedkeur?
Kijk eerst hier maar eens tussen http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=38&t=15171

Dus als ik een uitdraai maak van deze info is dit voldoende om aan te tonen dat mijn ss50 uit 1974 komt (kijkend naar het frame nummer)?

niet echt een waterdicht bewijs lijkt mij?

Plaats reactie